Thermotre

Egenskaper:

Ikke en treart, men en form for behandling av trevirke. Treet oppvarmes til en meget høy temperatur — egenskapene til treverket endres. Treets naturlige resiner blir fjernet og gjenværende egenskaper krystalliseres grunnet oppvarmingsprosessen. Svært porøs for oljer — brun i fargen. Varianter av treslag som varmebehandles: Scandinavian Reedwood, ask, eik, iroko osv.

 

Hvordan behandle:

Nytt treverk
1. Fjern all løs skitt og andre overflateforurensninger.
2. Påfør Seasonite.
3. Eksponeres for vær og vind i 12 måneder.

Gammelt treverk
Ubehandlet
1. Vask med Net-Trol.
2. La tørke.
3. Påfør Textrol treolje m/farge (ikke fargeløs).

Ubehandlet: Sterkt forurenset
1. Rens med Treprep fortynnet med vann 1:4.
2. Nøytraliser med Net-Trol.
3. La tørke.
4. Påfør Textrol treolje m/farge.

Tidligere behandlet
1. Fjern/stripp med Treprep eller Dilunett.
2. Nøytraliser med Net-Trol.
3. La tørke.
4. Påfør Textrol Treolje m/farge (ikke fargeløs).

 

Hvordan vedlikeholde:

1. Vask med Net-Trol.
2. La tørke.
3. Påfør Textrol treolje.