Sibirsk Lerk

Egenskaper:

Et løvfellende bartre med god motstandsdyktighet mot råte. Yteveden er lys i fargen og kjerneveden har en rødbrun til mursteinsrød farge. Yteved kan behandles, men varierer i sitt opptak av behandlingen. Holdbarhet måles i kjerneveden; treets evne til å motstå de elementære og naturlige kreftene og forråtnelse — moderat holdbarhet. Høvlet treverk har ofte en hard polert hinne (mill glaze).

 

Hvordan behandle:

Nytt treverk:
Alternativ 1
1. Fjern all støv og skitt.
2. Påfør Seasonite.
3. Eksponeres for vær og vind i 6-12 måneder.

Alternativ 2
1. Slip med sandpapir korning P80-100.
2. Vask med rødsprit for å fjerne sliperester og avfette overflaten.
3. Påfør Deks Olje D1 og evnt. Deks Olje D2.

Gammelt treverk:
Ubehandlet
1. Vask med Net-Trol.
2. La tørke.
3. Påfør Textrol treolje.

Ubehandlet: Sterkt forurenset
1. Rens med Treprep og nøytraliser med Net-Trol.
2. La tørke.
3. Påfør Textrol treolje.

Alternative behandlinger:
1. Deks Olje D1 + Edelolje
2. Deks Olje D1 + Deks Olje D2

 

Hvordan vedlikeholde:

Tidligere behandlet med Textrol treolje eller Deks Olje D1
1. Vask med Net-Trol.
2. La tørke.
3. Påfør Textrol treolje.

Deks Olje D1 + Edelolje eller Deks Olje D2
1. Vask med Net-Trol.
2. Slip med våtslipepapir korning P320 og bruk Deks Olje D1 som slipevæske.
3. Tørk av overskytende D1 og la tørke i 24 timer.
4. Påfør 2 nye strøk med Edelolje eller Deks Olje D2 (1 strøk hver dag).