Sibirsk Lerk

En gjennomtrengende treolje som gjenoppliver værslitt og tørt treverk utendørs.
Brukt av profesjonelle arbeidere i over 100 år. 

Les om Sibirsk Lerk her

Egenskaper:

Et løvfellende bartre med god motstandsdyktighet mot råte. Yteveden er lys i fargen og kjerneveden har en rødbrun til mursteinsrød farge. Yteved kan behandles, men varierer i sitt opptak av behandlingen. Holdbarhet måles i kjerneveden; treets evne til å motstå de elementære og naturlige kreftene og forråtnelse — moderat holdbarhet. Høvlet treverk har ofte en hard polert hinne (mill glaze).

 

Hvordan behandle:

Nytt treverk:
Alternativ 1
1. Fjern all støv og skitt.
2. Påfør Seasonite.
3. Eksponeres for vær og vind i 6-12 måneder.

Alternativ 2
1. Slip med sandpapir korning P80-100.
2. Vask med rødsprit for å fjerne sliperester og avfette overflaten.
3. Påfør Deks Olje D1 og evnt. Deks Olje D2.

Gammelt treverk:
Ubehandlet
1. Vask med Net-Trol.
2. La tørke.
3. Påfør Textrol treolje.

Ubehandlet: Sterkt forurenset
1. Rens med Treprep og nøytraliser med Net-Trol.
2. La tørke.
3. Påfør Textrol treolje.

Alternative behandlinger:
1. Deks Olje D1 + Edelolje
2. Deks Olje D1 + Deks Olje D2

 

Hvordan vedlikeholde:

Tidligere behandlet med Textrol treolje eller Deks Olje D1
1. Vask med Net-Trol.
2. La tørke.
3. Påfør Textrol treolje.

Deks Olje D1 + Edelolje eller Deks Olje D2
1. Vask med Net-Trol.
2. Slip med våtslipepapir korning P320 og bruk Deks Olje D1 som slipevæske.
3. Tørk av overskytende D1 og la tørke i 24 timer.
4. Påfør 2 nye strøk med Edelolje eller Deks Olje D2 (1 strøk hver dag).

Owatrol gjør jobben

Owatrol-løsninger beskytter og forbedrer utseendet til materialene og underlagets livssyklus på en varig måte.

Owatrol har et bredt utvalg av ulike problemløserprodukter til alle typer overflater, og er kjent for sin høye kvalitet. Owatrol har vært i Norge i mer enn 60 år. Owatrol er også kjent for sine miljøvennlige produkter.