Nordisk eik

En gjennomtrengende treolje som gjenoppliver værslitt og tørt treverk utendørs.
Brukt av profesjonelle arbeidere i over 100 år. 

Les om Nordisk eik her

Egenskaper:

Kjerneveden har en meget god varighet og sterke egenskaper. Middels tung ringporet treslag — seigt og slitesterkt. Fargen varierer fra gulaktig til grå i yteveden og fra gulbrun til grå eller rødbrun i kjerneveden. Åringene er svært markerte, gir fine tegninger og en grov tekstur. Inneholder mye garvesyre.

 

Hvordan behandle:

Nytt treverk
Alternativ 1
1. Slip med sandpapir korning P80 eller P100.
2. Vask med rødsprit for å avfette overflaten.

Alternativ 2
1. Rens med Treprep fortynnet med vann 1:4.
2. Nøytraliser med Net-Trol.

Alternativ 3
1. Påfør Deks Olje D1.
2. Etter 6-12 måneder vedlikeholdes med Textrol treolje.
3. Fargeløs eller fortsetter med Deks Olje D1.

Alternativ behandling
– Edelolje
– Deks Olje D1
– Deks Olje D1 + D2

Gammelt treverk
Ubehandlet
1. Vask med Net-Trol.
2. La tørke, og påfør Textrol treolje.

Ubehandlet: Sterkt forurenset
1. Rens med Treprep fortynnet med vann 1:4.
2. Nøytraliser med Net-Trol.
3. La tørke, og påfør Textrol treolje.

Alternativ behandling
– Deks Olje D1
– Deks Olje D1 + D2
– Edelolje

 

Hvordan vedlikeholde:

Tidligere behandlet med:
Textrol treolje eller Deks Olje D1
1. Vask med Net-Trol.
2. La tørke, og påfør Textrol treolje.

Deks Olje D1+ D2 eller Edelolje
1. Vask med Net-Trol.
2. Slip med våtslipepapir korning P320 (bruk D1 som slipevæske).
3. Tørk av med lofri klut.
4. La tørke i 1-3 dager.

Owatrol gjør jobben

Owatrol-løsninger beskytter og forbedrer utseendet til materialene og underlagets livssyklus på en varig måte.

Owatrol har et bredt utvalg av ulike problemløserprodukter til alle typer overflater, og er kjent for sin høye kvalitet. Owatrol har vært i Norge i mer enn 60 år. Owatrol er også kjent for sine miljøvennlige produkter.