Nordisk eik

Egenskaper:

Kjerneveden har en meget god varighet og sterke egenskaper. Middels tung ringporet treslag — seigt og slitesterkt. Fargen varierer fra gulaktig til grå i yteveden og fra gulbrun til grå eller rødbrun i kjerneveden. Åringene er svært markerte, gir fine tegninger og en grov tekstur. Inneholder mye garvesyre.

 

Hvordan behandle:

Nytt treverk
Alternativ 1 – forarbeid
1. Slip med sandpapir korning P80 eller P100.
2. Vask med rødsprit for å avfette overflaten.

Alternativ 2 – forarbeid
1. Rens med Treprep fortynnet med vann 1:4.
2. Nøytraliser med Net-Trol.

Alternativ 3 – forarbeid
1. La eika stå ubehandlet i 3-6 måneder
2. Rens med Net-Trol

Oljing
1. Påfør Deks Olje D1.
2. Etter 6-12 måneder vedlikeholdes med Textrol treolje; fargeløs (som har UV-filter og mer slitestyrke) eller fortsetter med Deks Olje D1 (som penetrerer best inn i treverket og gir best råtebeskyttelse i dybden).

Alternativ behandling for å få en blank glossy finish:

  • Deks Olje D1 + D2
  • Edelolje

Gammelt treverk
Ubehandlet
1. Vask med Net-Trol.
2. La tørke, og påfør Textrol treolje.

Ubehandlet: Sterkt forurenset
1. Rens med Treprep fortynnet med vann 1:4.
2. Nøytraliser med Net-Trol.
3. La tørke, og påfør Textrol treolje.

Alternativ behandling
– Deks Olje D1
– Deks Olje D1 + D2
– Edelolje

 

Hvordan vedlikeholde:

Tidligere behandlet med:
Textrol treolje eller Deks Olje D1
1. Vask med Net-Trol.
2. La tørke, og påfør Textrol treolje.

Deks Olje D1+ D2 eller Edelolje
1. Vask med Net-Trol.
2. Slip med våtslipepapir korning P320 (bruk D1 som slipevæske).
3. Tørk av med lofri klut.
4. La tørke i 1-3 dager.