Nordisk eik

Egenskaper:

Kjerneveden har en meget god varighet og sterke egenskaper. Middels tung ringporet treslag — seigt og slitesterkt. Fargen varierer fra gulaktig til grå i yteveden og fra gulbrun til grå eller rødbrun i kjerneveden. Åringene er svært markerte, gir fine tegninger og en grov tekstur. Inneholder mye garvesyre.

 

Hvordan behandle:

Nytt treverk
Alternativ 1
1. Slip med sandpapir korning P80 eller P100.
2. Vask med rødsprit for å avfette overflaten.

Alternativ 2
1. Rens med Treprep fortynnet med vann 1:4.
2. Nøytraliser med Net-Trol.

Alternativ 3
1. Påfør Deks Olje D1.
2. Etter 6-12 måneder vedlikeholdes med Textrol treolje.
3. Fargeløs eller fortsetter med Deks Olje D1.

Alternativ behandling
– Edelolje
– Deks Olje D1
– Deks Olje D1 + D2

Gammelt treverk
Ubehandlet
1. Vask med Net-Trol.
2. La tørke, og påfør Textrol treolje.

Ubehandlet: Sterkt forurenset
1. Rens med Treprep fortynnet med vann 1:4.
2. Nøytraliser med Net-Trol.
3. La tørke, og påfør Textrol treolje.

Alternativ behandling
– Deks Olje D1
– Deks Olje D1 + D2
– Edelolje

 

Hvordan vedlikeholde:

Tidligere behandlet med:
Textrol treolje eller Deks Olje D1
1. Vask med Net-Trol.
2. La tørke, og påfør Textrol treolje.

Deks Olje D1+ D2 eller Edelolje
1. Vask med Net-Trol.
2. Slip med våtslipepapir korning P320 (bruk D1 som slipevæske).
3. Tørk av med lofri klut.
4. La tørke i 1-3 dager.