Kebony

Egenskaper:

Ikke en treart, men en form for behandling. Trevirke behandles under trykk ved hjelp av en blanding av Furfuryl alkohol, vann og katalysatorer. Ovnstørkes etter behandling. Tresorter som behandles er: Southern pine, marple og furu. Prosessen gir treverket en mørkere brun farge som ligner på teak. Prosessen øker treets hardhet med 30-50% og stivhet med 10-20%. Kan overmales eller oljes. Det bør tillates en lengre tørketid enn spesifisert av produsent. Høvlede overflater har ofte en hard polert overflate kalt «mill glaze».

Kebony-bord har en dyp brun farge som er beskrevet over og vil danne en sølvgrå patina over tid. Hastigheten på denne prosessen avhenger av eksponeringsforholdene. Normalt vil det skje gradvis, men intens eksponering for sollys og regn vil fremskynde prosessen. Endringen i utseende har ingen effekt på motstand, forfall eller andre tekniske produktegenskaper. Overflatebehandling med Textrol reduserer gråningseffekten eller endre fargen på installasjonen: Alle Kebony-produkter kan overflatebehandles i tilfeller hvor man ønsker å beholde den opprinnelige fargen så lenge som mulig. 

Hvordan behandle:

Nytt treverk
1. Påfør Seasonite.
2. Eksponeres for vær og vind i 12 måneder.

Gammelt treverk
Ubehandlet
1. Vask med Net-Trol.
2. La tørke.
3. Påfør Textrol treolje.

Ubehandlet: Sterkt forurenset
1. Rens med Treprep fortynnet med vann 1:4.
2. Nøytraliser med Net-Trol.
3. La tørke.
4. Påfør Textrol treolje.

Tidligere behandlet treverk
1. Rens/stripp med Treprep eller Dilunett.
2. Nøytraliser med Net-Trol.
3. La tørke.
4. Behandle med Textrol treolje.

 

Hvordan vedlikeholde:

Vedlikeholdsintervallet for Textrol vil være ca. hver 12 måned
1. Vask med Net-Trol.
2. La tørke.
3. Påfør ny behandling med Textrol treolje.