Kebony

Egenskaper:

Kebony er ikke en treart, men en behandlingsmetode. Trevirke behandles under trykk ved hjelp av en blanding av Furfuryl alkohol, vann og katalysatorer. Ovntørkes etter behandling. Tresorter som behandles er: Southern pine (pinus radiata), lønn og furu. Prosessen gir treverket en mørkere brun farge som ligner på teak. Prosessen øker treets hardhet med 30-50% og stivhet med 10-20%. Kan overmales eller oljes.

Høvlede overflater har ofte en hard polert overflate kalt «mill glaze». Denne overflaten hindrer olje å trekke ned i treverket. En lett puss med sandpapir anbefales for å fjerne denne hinnen, alternativt at du lar nytt treverk få lov å bli litt værslitt i noen uker.

Kebony-bord har en dyp brun farge som vil bli sølvgrå patina over tid. Hastigheten på denne prosessen avhenger av eksponeringsforholdene. Normalt vil det skje gradvis, men intens eksponering for sollys og regn vil fremskynde prosessen. Endringen i utseende har ingen effekt på motstand, forfall eller andre tekniske produktegenskaper.

Overflatebehandling med Aquadecks eller Textrol reduserer gråningseffekten eller endre fargen på installasjonen: Alle Kebony-produkter kan overflatebehandles i tilfeller hvor man ønsker å beholde den opprinnelige fargen så lenge som mulig. 

Hvordan behandle:

Nytt treverk

 1. Eksponeres for vær og vind i 3-4 uker for å fjerne høvelhinna, eller bruk TREPREP utvannet 1/4 for å fjerne høvelhinne kjemisk.
 2. Påfør Aqudecks 2 strøk vått-i-vått. Pass på å jobbe i hele planke-lengder. Ikke stopp midt på en planke da det blir merkbare skiller.

Gammelt treverk
Ubehandlet

 1. Vask med Net-Trol.
 2. La tørke.
 3. Påfør Aquadecks eller Textrol treolje.

Ubehandlet: Sterkt forurenset

 1. Rens med Treprep fortynnet med vann 1:4.
 2. Nøytraliser med Net-Trol.
 3. La tørke.
 4. Påfør Textrol treolje.

Tidligere behandlet treverk

 1. Rens/stripp med Treprep eller Dilunett.
 2. Nøytraliser med Net-Trol.
 3. La tørke.
 4. Behandle med Textrol treolje.

 

Hvordan vedlikeholde:

Vedlikeholdsintervallet for Textrol vil være ca. hver 12 måned
1. Vask med Net-Trol.
2. La tørke.
3. Påfør ny behandling med Textrol treolje.