Eksotiske treslag

Egenskaper:

Tett cellestruktur og vanskelig å impregnere. Lys «kjeks» farge til dyp rødbrun avhengig av treslaget. Høyt tannin innhold (oljer). Noen eksotiske treslag er vanskelige å behandle da tanniner inneholder antioksidanter som hindrer uttørking eller bremser tørketiden av behandlingen.

 

Hvordan behandle:

Nytt treverk
Alternativ 1
1. Slip med sandpapir korning P80 eller P100.
2. Vask med rødsprit for å avfette overflaten.

Alternativ 2 
1. Rens med Treprep fortynnet med vann 1:4.
2. Nøytraliser med Net-Trol.

Alternativ 3 
1. Påfør Deks Olje D1.
2. Etter 6-12 måneder vedlikeholdes med Textrol treolje fargeløs eller fortsetter med Deks Olje D1.

Alternativ behandling
– Edelolje
– Deks Olje D1
– Deks Olje D1 + D2

Gammelt treverk
Ubehandlet
1. Vask med Net-Trol.
2. La tørke.
3. Påfør Textrol treolje.

Ubehandlet: Sterkt forurenset
1. Rens med Treprep fortynnet med vann 1:4.
2. Nøytraliser med Net-Trol.
3. La tørke.
4. Påfør Textrol treolje eller ønsket behandling.

Tidligere behandlet treverk
1. Stripp med Dilunett eller Treprep.
2. Nøytraliser med Net-Trol.
3. La tørke.
4. Påfør ønsket behandling.

Alternativ behandling
– Deks Olje D1
– Deks Olje D1 + D2
– Edelolje
– Teakolje
– Textrol treolje

 

Hvordan vedlikeholde:

Tidligere behandlet med:
Textrol, Deks Olje D1 eller Teakolje
Vask med Net-Trol.
La tørke.
Ny påføring.

Deks Olje D1+D2 og Edelolje
1. Vask med Net-Trol.
2. La tørke.
3. Slipe med våtslipepapir P320 og bruk Deks Olje D1 som slipevæske.
4. Tørk av D1 og sliperester.
5. La tørke i 24 timer.
6. Påfør 2 nye strøk med Deks Olje D2 eller Edelolje (1 strøk pr. dag).