Eksotiske treslag

En gjennomtrengende treolje som gjenoppliver værslitt og tørt treverk utendørs.
Brukt av profesjonelle arbeidere i over 100 år. 

Les om eksotiske treslag her

Egenskaper:

Tett cellestruktur og vanskelig å impregnere. Lys «kjeks» farge til dyp rødbrun avhengig av treslaget. Høyt tannin innhold (oljer). Noen eksotiske treslag er vanskelige å behandle da tanniner inneholder antioksidanter som hindrer uttørking eller bremser tørketiden av behandlingen.

 

Hvordan behandle:

Nytt treverk
Alternativ 1
1. Slip med sandpapir korning P80 eller P100.
2. Vask med rødsprit for å avfette overflaten.

Alternativ 2 
1. Rens med Treprep fortynnet med vann 1:4.
2. Nøytraliser med Net-Trol.

Alternativ 3 
1. Påfør Deks Olje D1.
2. Etter 6-12 måneder vedlikeholdes med Textrol treolje fargeløs eller fortsetter med Deks Olje D1.

Alternativ behandling
– Edelolje
– Deks Olje D1
– Deks Olje D1 + D2

Gammelt treverk
Ubehandlet
1. Vask med Net-Trol.
2. La tørke.
3. Påfør Textrol treolje.

Ubehandlet: Sterkt forurenset
1. Rens med Treprep fortynnet med vann 1:4.
2. Nøytraliser med Net-Trol.
3. La tørke.
4. Påfør Textrol treolje eller ønsket behandling.

Tidligere behandlet treverk
1. Stripp med Dilunett eller Treprep.
2. Nøytraliser med Net-Trol.
3. La tørke.
4. Påfør ønsket behandling.

Alternativ behandling
– Deks Olje D1
– Deks Olje D1 + D2
– Edelolje
– Teakolje
– Textrol treolje

 

Hvordan vedlikeholde:

Tidligere behandlet med:
Textrol, Deks Olje D1 eller Teakolje
Vask med Net-Trol.
La tørke.
Ny påføring.

Deks Olje D1+D2 og Edelolje
1. Vask med Net-Trol.
2. La tørke.
3. Slipe med våtslipepapir P320 og bruk Deks Olje D1 som slipevæske.
4. Tørk av D1 og sliperester.
5. La tørke i 24 timer.
6. Påfør 2 nye strøk med Deks Olje D2 eller Edelolje (1 strøk pr. dag).

Owatrol gjør jobben

Owatrol-løsninger beskytter og forbedrer utseendet til materialene og underlagets livssyklus på en varig måte.

Owatrol har et bredt utvalg av ulike problemløserprodukter til alle typer overflater, og er kjent for sin høye kvalitet. Owatrol har vært i Norge i mer enn 60 år. Owatrol er også kjent for sine miljøvennlige produkter.